Η ελληνική κακοδαιμονία

Η ελληνική κακοδαιμονία

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πολλές χώρες που ζούσαν κάτω από τον ζυγό του σοβιετικού κομμουνισμού αναζήτησαν δρόμους εξόδου από την υπανάπτυξη και τη στασιμότητα. Η Φινλανδία επέλεξε να επενδύσει στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού της συστήματος. Ύστερα από λίγα χρόνια είχε δημιουργήσει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας.

Δεν υπαινίσσομαι ότι πρέπει να αντιγράψουμε το φινλανδικό σύστημα ή οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Η μεταπρατική αντιγραφή και μεταφορά εκπαιδευτικών προτύπων και μοντέλων δημιουργεί πάντοτε στρεβλώσεις και εκτρώματα. Ιδιαίτερα για μια χώρα με βαθιά πολιτισμική και εκπαιδευτική παράδοση, όπως η Ελλάδα, και μια γλώσσα που συνδέει την αρχαία ελληνική γραμματεία με τα νέα ελληνικά γράμματα.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όμως, ιδιαίτερα στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χρειαζόταν όχι απλά μια οργανωτική αλλαγή, αλλά μια νέα φιλοσοφία. Το μοντέλο που είχε διαμορφωθεί από τη δεκαετία του ’80 έπασχε από έλλειψη αξιολόγησης, παπαγαλία, μια νοοτροπία ήσσονος προσπάθειας, φροντιστηριοποίηση του Λυκείου, καθηγητοκεντρικό πρόγραμμα σπουδών και περιθωριοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η μεταρρύθμιση της κυβέρνησής μας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βασιζόταν στις αρχές της αριστείας, της αξιολόγησης, της δημιουργικής μαθησιακής διαδικασίας, της παιδευτικής αυτονομίας του Λυκείου και της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Φτιάξαμε ένα Νέο Γενικό Λύκειο (Ν. 4186/2013) με παιδευτική αυτονομία και αυστηροποίηση του συστήματος προαγωγής. Ενισχύοντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και βάζοντας τη βάση του 10 στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά. Θεσμοθετήσαμε την Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να διασφαλίσουμε την ενιαία κάλυψη όλης της διδακτέας ύλης στην επικράτεια και την αντικειμενικότητα στις εξετάσεις. Επαναφέροντας την τάξη στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Με την εισαγωγή της μεθοδολογίας της έρευνας, αλλάζαμε το μαθησιακό υπόδειγμα από την παπαγαλία στην εκπαίδευση με βάση την έρευνα. Μαθαίνοντας τα παιδιά πώς να μαθαίνουν. Μειώσαμε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε τέσσερα. Νομοθετήσαμε και εφαρμόσαμε ένα σύστημα αξιολόγησης. Γιατί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν αξιολογεί δομές, διαδικασίες και εκπαιδευτικό έργο δεν μπορεί να βελτιωθεί. Και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διατηρούσε αυτό το θλιβερό προνόμιο για 32 χρόνια.

Επαναφέραμε και ενισχύσαμε τον θεσμό των δημόσιων προτύπων σχολείων αριστείας με αδιάβλητες και επιτυχείς εξετάσεις. Για να λειτουργήσουν ως φάροι αριστείας συνολικά για τη δημόσια παιδεία.

Δώσαμε έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση προσπαθώντας να αλλάξουμε δομές και νοοτροπίες δεκαετιών. Στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, το όνειρο κάθε οικογένειας, που συντήρησε το πολιτικό σύστημα για πελατειακούς λόγους, ήταν η εισαγωγή των παιδιών στο Πανεπιστήμιο, και μετά η πρόσληψή τους στο Δημόσιο. Αυτή η νοοτροπία απαξίωσε στην πράξη την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και στέρησε τη χώρα μας από ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες. Επιμέναμε να «παράγουμε» άνεργους πτυχιούχους, στερώντας πολλούς επαγγελματικούς κλάδους από ανθρώπινο δυναμικό. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο Επαγγελματικό Λύκειο με 26 ειδικότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Εφαρμόζοντας για όλους τους μαθητές τον θεσμό της Μαθητείας, δηλαδή της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση. Συνδέσαμε, έτσι, τον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις. Ιδρύσαμε τις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους αποφοίτους της τυπικής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Έτσι ώστε τα παιδιά που δεν θέλουν να συνεχίσουν στη μεταγυμνασιακή τυπική εκπαίδευση να αποκτούν δεξιότητες. Και να μην βγαίνουν ανειδίκευτοι στην αγορά εργασίας. Συνδέσαμε τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας με το χάρτη των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Περιορίζοντας, με τις συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων, όλα τα άσχετα με την Τεχνολογική Εκπαίδευση αντικείμενα. Δίνοντας έμφαση σε κλάδους αιχμής για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ήταν βασισμένες στις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και λογοδοτούσαν σε ένα αξιακό πρόταγμα. Η σημερινή κυβέρνηση, εσχάτως, αρχίζει να επαναφέρει κάποια από τα μέτρα που αρχικά κατήργησε. Όπως τη Μαθητεία, τις εξετάσεις στα πρότυπα, την Τράπεζα Θεμάτων. Μια συνολική μεταρρύθμιση, όμως, για να αποδώσει χρειάζεται χρόνο και όχι το ράβε-ξήλωνε της ελληνικής κακοδαιμονίας.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στα “ΝΕΑ”

Η παιδεία στον Καιάδα

Η παιδεία στον Καιάδα

Η φετινή εκπαιδευτική χρονιά αρχίζει με τους χειρότερους οιωνούς. Κυρίως γιατί η παιδεία, περισσότερο από κάθε άλλο τομέα κυβερνητικής πολιτικής, έχει γίνει το πειραματόζωο της ιδεοληψίας, της προχειρότητας, και της διαχειριστικής ανικανότητας αυτής της κυβέρνησης. Η παιδεία είναι ο τομέας που με πείσμα και πάθος προωθούν τον κοινωνικό μετασχηματισμό που ονειρεύονται. Δοκιμάζοντας τις συνταγές του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στο σημερινό χάλι. Στην ακόμα χειρότερη εκδοχή τους.

Διαλύουν τη δημόσια παιδεία και σοβιετοποιούν την ιδιωτική. Κατήργησαν τα πρότυπα σχολεία και αποδομούν την έννοια της αριστείας φέρνοντας την ισοπέδωση και τον εξισωτισμό προς τα κάτω. Εξοστράκισαν από το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε έννοια αξιολόγησης.

Κατέστρεψαν το νέο λύκειο καταργώντας τη τράπεζα θεμάτων, και τη βάση του 10 στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Μείωσαν τις ώρες των αρχαίων και του πρότζεκτ που θα απάλλασε τη μαθησιακή διαδικασία από τη στείρα παπαγαλία. Και για να θυμίσουν ότι είναι αριστεροί καταργούν και το μάθημα των θρησκευτικών. Για να αντιμετωπίσουν τα κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία μειώνουν τις ώρες των μαθημάτων. Γιατί δεν τολμούν να αυξήσουν τις ώρες των εκπαιδευτικών όπως κάναμε εμείς.

Και αποπροσανατολίζουν και εμπαίζουν τις οικογένειες υποσχόμενοι ότι θα καταργήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Στη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πρόδηλη η ιδεοληψία που χαρακτηρίζει τις επιλογές τους και ωμές οι παρεμβάσεις τους. Αντιτάχθηκαν εξ αρχής λυσσαλέα στο θεσμό των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων. Διαλύοντας τις διαδικασίες των εκλογών. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία που θεσμοθέτησα νικήσαμε τους μπαχαλάκηδες και εκλέξαμε τους αρίστους. Διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που προσέδωσαν κύρος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Μετά και τις βελτιώσεις που κάναμε στο νόμο, αποσαφηνίζοντας τις αρμοδιότητες Συμβουλίων και πρυτανικών αρχών, ο θεσμός λειτούργησε ευεργετικά για τα Ιδρύματα. Τώρα οδηγούν τους αρίστους στην έξοδο και ξαναφέρνουν τους μπαχαλάκηδες. Γιατί έτσι φαντασιώνεται η κουλτούρα τους τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Γαλατικά χωριά. Με μπαχαλάκηδες και αιώνιους φοιτητές.

Ο νόμος 4009 προέβλεπε ότι μέχρι το 2014 τα Ιδρύματα θα έπρεπε να έχουν ξεκαθαρίσει τα μητρώα τους από τους ανενεργούς φοιτητές. Όπως γίνεται σε όλα τα Ιδρύματα των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Και επειδή η Πολιτεία δεν πρέπει να είναι ανάλγητη αλλά να λαμβάνει υπόψιν της τη κοινωνική πραγματικότητα, από το 2012 μέχρι το 2014 νομοθετήσαμε εμβόλιμες εξεταστικές. Δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όσους, για οποιονδήποτε κοινωνικό λόγο, είχαν διακόψει τις σπουδές τους να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν. Ένα ποσοστό ανενεργών φοιτητών άδραξε την ευκαιρία και ολοκλήρωσε η ολοκληρώνει τις σπουδές του. Ένα μεγάλο ποσοστό, όμως ανενεργών φοιτητών δεν ανταποκρίθηκε. Για ποιο λόγο πρέπει οι φοιτητές αυτοί να παραμένουν ενεργοί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο υπουργός του γνωρίζουν. Αντίθετα με τα όσα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αιώνιοι φοιτητές σημαίνει κόστος για τον έλληνα φορολογούμενο, υποβάθμιση του κύρους των ΑΕΙ, και πληθωρισμό της αξίας των πτυχίων τους.

Δυστυχώς για το τόπο, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μας οδηγεί στη φτωχοποίηση. Η πολιτική της στη παιδεία, όμως, μας οδηγεί σε αξιακή ερήμωση και βαθιά πολιτισμική υπανάπτυξη.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στα “ΝΕΑ”

Αυταπάτες παντού

Αυταπάτες παντού

Όταν το 2012 νομοθετήσαμε το θεσμό της μαθητείας και τη διττή εκπαίδευση η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγόρησε ότι κάναμε «παιδομάζωμα για τις φάμπρικες της Γερμανίας». Αφού λοιπόν κατήργησαν το θεσμό, σε μια καταστροφική μανία ξηλώματος όλης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης μας, τώρα τον ξαναφέρνουν. Στο νομοσχέδιο- κουρελού που πέρασε το υπουργείο παιδείας προ ολίγων ημερών η κυβέρνηση νομοθέτησε και πάλι τον θεσμό της μαθητείας. Οι αυταπάτες και οι ιδεοληψίες τους κόστισαν ενάμιση χρόνο στέρησης ευκαιριών σε νέους ανέργους.

Δεν είναι, όμως, μόνο η μαθητεία. Η κυβέρνηση μας έκανε μια ολοκληρωμένη τομή στην επαγγελματική εκπαίδευση, αλλάζοντας δομές και νοοτροπίες δεκαετιών.

Στη μεταπολιτευτική Ελλάδα το όνειρο κάθε οικογένειας ήταν η εισαγωγή των παιδιών της στο Πανεπιστήμιο, και μετά η πρόσληψη τους στο δημόσιο τομέα. Αυτή η νοοτροπία απαξίωσε στη πράξη την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και στέρησε τη χώρα μας από ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες.

Επιμέναμε να «παράγουμε» ανέργους πτυχιούχους, στερώντας πολλούς επαγγελματικούς κλάδους από το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.

Για το λόγο αυτό, με το σχέδιο «Αθηνά» προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό και την αναβάθμιση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Περιορίζοντας, με τις συγχωνεύσεις τμημάτων, όλα τα άσχετα με την Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση αντικείμενα. Ώστε οι σπουδές στην τεχνική εκπαίδευση να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις προτεραιότητες της Εθνικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνδέσαμε τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας με τον αναπτυξιακό. Έτσι ώστε κλάδοι αιχμής για την ανάπτυξη της χώρας (logistics, ιχθυοκαλλιέργειες, αγροτική ανάπτυξη, τεχνολογία τροφίμων, διοίκηση επιχειρήσεων, ενέργεια κ.α.) να αποκτήσουν ικανό ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες.

Δημιουργήσαμε ένα νέο καινοτόμο Επαγγελματικό Λύκειο με 26 ειδικότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Εφαρμόζοντας για όλους τους μαθητές το θεσμό της μαθητείας, δηλαδή της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Συνδέσαμε, έτσι, τον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις. Εξασφαλίζοντας στους μαθητευόμενους επιμίσθιο και τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Προωθήσαμε, από κοινού με την γερμανική κυβέρνηση, τη χρηματοδότηση 20 διμερών ερευνητικών προγραμμάτων για δύο χρόνια. Προγράμματα που στοχεύουν στη συνέργεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων.

Ιδρύσαμε δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Έτσι ώστε τα παιδιά που δεν θέλουν να συνεχίσουν στη μεταγυμνασιακή τυπική εκπαίδευση να αποκτούν δεξιότητες. Και να μην βγαίνουν ανειδίκευτοι στην αγορά εργασίας.

Αυτή ήταν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Για μια Ελλάδα που πρέπει να ανασυντάξει τον παραγωγικό της ιστό. Και για το λόγο αυτό, πέρα από καλούς επιστήμονες, χρειάζεται και εκπαιδευμένους τεχνίτες.

Για να υπάρξει παραγωγική Ελλάδα, όμως, πρέπει πρώτα να τελειώσει η μαθητεία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στα “ΝΕΑ”

Φερετζές

Φερετζές

Πρώτα έβαλαν τον Μπαλτά να τα γκρεμίσει όλα. Ό,τι μεταρρυθμιστικό είχε γίνει στη Παιδεία τα τελευταία πέντε χρόνια. Απόρροια πολυετούς εθνικού διαλόγου και προϊόν ευρείας διακομματικής συναίνεσης. Και τώρα, πάνω στα ερείπια, έρχεται ο Φίλης να εξαγγείλει νέο διάλογο. Ένα διάλογο προφανέστατα προσχηματικό. Που θα νομιμοποιήσει το αντιμεταρρυθμιστικό τους σχέδιο.

Τρείς φορές χρησιμοποίησαν την παιδεία για να ρίξουν την προηγούμενη κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του ´13 έκαναν απεργία εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Αντιδρώντας στην αύξηση του ωραρίου. Το επόμενο φθινόπωρο υποκίνησαν τις καταλήψεις στα σχολεία. Αντιδρώντας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μετά, υποκίνησαν τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Αντιδρώντας στον οικονομικό και διοικητικό εξορθολογισμό τους. Τώρα που πήραν τη κυβέρνηση έρχονται να διαλύσουν όσα με κόπο χτίσαμε τα τελευταία χρόνια.

Ο νόμος-πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση ψηφίστηκε από τη Βουλή του 2009 με ευρεία διακομματική συναίνεση. Και εφαρμόστηκε παρά τη λυσσώδη αντίδραση τους. Παρακώλυαν αντιδημοκρατικά τη διαδικασία. Και χρειάστηκε να νομοθετήσω την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να εφαρμοστεί ο νόμος. Και να εκλεγούν Συμβούλια προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας. Και έρχονται τώρα να καταργήσουν τα Συμβούλια, να επαναφέρουν το άσυλο της παρανομίας και τους αιώνιους φοιτητές. Και τη συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές διοικητικών οργάνων στα Ιδρύματα. Να επαναφέρουν, δηλαδή, τη γάγγραινα της συναλλαγής στα ΑΕΙ.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομοθετήσαμε (4186/2013) το Νέο Λύκειο, το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και το θεσμό της Μαθητείας. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τα πρότυπα, η ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας, η Τράπεζα θεμάτων, η εισαγωγή στα ΑΕΙ με βάση την επίδοση και στα τρία χρόνια του Λυκείου, η βάση του 10 στη γλώσσα και τα μαθηματικά, και η μείωση των μαθημάτων των πανελλαδικών σε 4 αποτέλεσαν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Που δημιουργούσε ένα σχολείο υψηλών απαιτήσεων και όχι εύκολης πρόσβασης και προαγωγής. Ένα δημόσιο σχολείο και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εντύπωνε μια κουλτούρα αριστείας στους νέους. Πέρα από τις γνώσεις που τους παρέχει και τις δεξιότητες που τους καλλιεργεί. Μετατοπίζοντας, σταδιακά, το κέντρο βάρους από τα φροντιστήρια πίσω στα σχολεία. Τα ξήλωσαν όλα. Για να επαναφέρουν την κουλτούρα της ήσσονος προσπάθειας και την εξίσωση προς τα κάτω. Μας λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε το υπόδειγμα μάθησης. «Σημασία έχει να μαθαίνω πως να μαθαίνω». Καμία αντίρρηση. Μόνο που αυτό είχε αρχίσει. Μεθοδικά και μελετημένα. Με την εισαγωγή του μαθήματος του πρότζεκτ. Της μαθησιακής διαδικασίας του ερευνητικού κύκλου δηλαδή. Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που επιζητούν είναι η επιβολή των οπισθοδρομικών ιδεοληψιών τους. Νομιμοποιημένη μέσα από ένα διάλογο φερετζέ.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στα “ΝΕΑ”

Παιδεία ώρα μηδέν

Παιδεία ώρα μηδέν

Η φετινή σχολική χρονιά άρχισε με χιλιάδες κενά. Τα περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη των αναπληρωτών καθηγητών έληξε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Την ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, δηλαδή. Η διάλυση πρωτοφανής. Η έλλειψη κάθε προγραμματισμού, επίσης.

Όπως και σε κάθε άλλο τομέα κυβερνητικού έργου έτσι και στην παιδεία, κυρίως στην παιδεία, ποτέ άλλοτε κυβέρνηση δεν έφερε τέτοια καταστροφή μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Διέλυσαν όσα με κόπο χτίσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια χωρίς να έχουν εντολή γι’ αυτό γιατί πολύ απλά ούτε πρόγραμμα ούτε προτάσεις για την παιδεία είχαν παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πετύχει ευρεία συναίνεση για την ανάταξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με έμφαση στην αξιολόγηση και την αριστεία.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομοθετήσαμε (4186/2013) το Νέο Λύκειο, το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και το θεσμό της Μαθητείας. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τα πρότυπα, η ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας, η Τράπεζα Θεμάτων, η εισαγωγή στα ΑΕΙ με βάση την επίδοση και στα τρία χρόνια του Λυκείου, η βάση του 10 στη γλώσσα και τα μαθηματικά, και η μείωση των μαθημάτων των πανελλαδικών σε 4 αποτέλεσαν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Απόρροια πολυετούς εθνικού διαλόγου, που δημιουργούσε ένα σχολείο υψηλών απαιτήσεων. Ένα σχολείο και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εντύπωνε μια κουλτούρα αριστείας στους νέους. Πέρα από τις γνώσεις που τους παρέχει και τις δεξιότητες που τους καλλιεργεί. Μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τα φροντιστήρια πίσω στα σχολεία.

Ακύρωσαν στην πράξη, τα δημόσια πρότυπα σχολεία που εδραιώσαμε σ’ όλη τη χώρα. Όπου παιδιά ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και οικονομικού βαλαντίου, μπορούσαν να μπουν με μοναδικό κριτήριο την αξιοσύνη τους. Κατήργησαν στην πράξη και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που επαναφέραμε μετά από 32 χρόνια. Για να διατηρήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένα θλιβερό προνόμιο. Να είναι το μόνο εκπαιδευτικό σύστημα που δεν αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του.

Κατήργησαν και την υποχρέωση οι μαθητές να έχουν τουλάχιστον 10 στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα για να προαχθούν στην επόμενη τάξη του λυκείου. Κατήργησαν την Τράπεζα θεμάτων. Έναν θεσμό που φέραμε για να ενισχύσουμε την αντικειμενικότητα στις εξετάσεις και να διασφαλίσουμε την κάλυψη όλης της διδακτέας ύλης.

Κατήργησαν αβασάνιστα κάθε μέτρο που πήραμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του δημόσιου σχολείου, να ενισχύσουμε την αυτοτέλεια του νέου λυκείου και να μειώσουμε την παραπαιδεία.

Πρόχειρα, χωρίς μελέτη. Για να επαναφέρουν τις εύκολες λαϊκίστικες συνταγές, που οδηγούν στην ημιμάθεια και μετά στην ανεργία.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στα “ΝΕΑ”

Η νύχτα των κρυστάλλων

Η νύχτα των κρυστάλλων

Τρεις φορές χρησιμοποίησαν την παιδεία για να κάνουν ρεσάλτο στην εξουσία. Την άνοιξη του ’13 υποκίνησαν την απεργία εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Το επόμενο φθινόπωρο υποκίνησαν τις καταλήψεις στα σχολεία αμέσως μετά τον αγιασμό. Μετά, υποκίνησαν τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Και τις τρεις απέτυχαν. Και τώρα χρησιμοποιούν την εξουσία για να κάνουν ρεσάλτο στην παιδεία.

Έρχονται να διαλύσουν όσα με κόπο χτίσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια. Χωρίς να έχουν εντολή για αυτό. Γιατί, πολύ απλά, ούτε πρόγραμμα ούτε προτάσεις για την παιδεία είχαν παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πετύχει ευρεία συναίνεση για την ανάταξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε όλες τις βαθμίδες. Με έμφαση στην αξιολόγηση και την αριστεία. Όλοι οι υπουργοί των τελευταίων χρόνων κινηθήκαμε πάνω σε αυτόν τον άξονα.

Ο νόμος-πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση (νόμος Διαμαντοπούλου) ψηφίστηκε από την τότε Βουλή με ευρεία διακομματική συναίνεση και εφαρμόστηκε παρά τη λυσσώδη αντίδρασή τους. Αυτών που τότε ήταν μειοψηφία στα πανεπιστήμια και σήμερα είναι κυβέρνηση. Παρακώλυαν αντιδημοκρατικά τη διαδικασία. Χρειάστηκε να νομοθετήσω τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για να διεξαχθούν οι εκλογές και να εκλεγούν Συμβούλια προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας. Με μαζική συμμετοχή, που έδειξε τη γύμνια τους και την αντιδημοκρατικότητά τους. Σε όλα τα ιδρύματα εξελέγησαν Συμβούλια το ’12, ’13 και νέες πρυτανικές αρχές μέχρι το τέλος του ’14. Ο νόμος τελικά εφαρμόστηκε. Και τώρα ήρθαν να τον καταργήσουν και να επαναφέρουν το άσυλο της παρανομίας και τους αιώνιους φοιτητές. Να μας πάνε πίσω στη δεκαετία του ’80.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομοθετήσαμε (4186/2013) το Νέο Λύκειο, το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και το θεσμό της Μαθητείας. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τα πρότυπα, η ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας, η Τράπεζα Θεμάτων, η εισαγωγή στα ΑΕΙ με βάση την επίδοση και στα τρία χρόνια του Λυκείου, η βάση του 10 στη γλώσσα και τα μαθηματικά, και η μείωση των μαθημάτων των πανελλαδικών σε 4 αποτέλεσαν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Απόρροια πολυετούς εθνικού διαλόγου, που δημιουργούσε ένα σχολείο υψηλών απαιτήσεων και όχι εύκολης πρόσβασης και προαγωγής. Ένα σχολείο και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εντύπωνε μια κουλτούρα αριστείας στους νέους. Πέρα από τις γνώσεις που τους παρέχει και τις δεξιότητες που τους καλλιεργεί. Μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τα φροντιστήρια πίσω στα σχολεία.

Τα κατήργησαν όλα. Πρόχειρα, χωρίς μελέτη. Επαναφέρουν τις εύκολες λαϊκίστικες λύσεις, που οδηγούν στην ημιμάθεια και μετά στην ανεργία. Με ένα νομοσχέδιο κουρελού κουρελιάζουν την εκπαίδευση. Η νύχτα των κρυστάλλων για την ελληνική παιδεία.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στα “ΝΕΑ”