Παιδεία ώρα μηδέν

Παιδεία ώρα μηδέν

Η φετινή σχολική χρονιά άρχισε με χιλιάδες κενά. Τα περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη των αναπληρωτών καθηγητών έληξε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Την ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, δηλαδή. Η διάλυση πρωτοφανής. Η έλλειψη κάθε προγραμματισμού, επίσης.

Όπως και σε κάθε άλλο τομέα κυβερνητικού έργου έτσι και στην παιδεία, κυρίως στην παιδεία, ποτέ άλλοτε κυβέρνηση δεν έφερε τέτοια καταστροφή μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Διέλυσαν όσα με κόπο χτίσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια χωρίς να έχουν εντολή γι’ αυτό γιατί πολύ απλά ούτε πρόγραμμα ούτε προτάσεις για την παιδεία είχαν παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πετύχει ευρεία συναίνεση για την ανάταξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με έμφαση στην αξιολόγηση και την αριστεία.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομοθετήσαμε (4186/2013) το Νέο Λύκειο, το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και το θεσμό της Μαθητείας. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τα πρότυπα, η ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας, η Τράπεζα Θεμάτων, η εισαγωγή στα ΑΕΙ με βάση την επίδοση και στα τρία χρόνια του Λυκείου, η βάση του 10 στη γλώσσα και τα μαθηματικά, και η μείωση των μαθημάτων των πανελλαδικών σε 4 αποτέλεσαν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Απόρροια πολυετούς εθνικού διαλόγου, που δημιουργούσε ένα σχολείο υψηλών απαιτήσεων. Ένα σχολείο και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εντύπωνε μια κουλτούρα αριστείας στους νέους. Πέρα από τις γνώσεις που τους παρέχει και τις δεξιότητες που τους καλλιεργεί. Μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τα φροντιστήρια πίσω στα σχολεία.

Ακύρωσαν στην πράξη, τα δημόσια πρότυπα σχολεία που εδραιώσαμε σ’ όλη τη χώρα. Όπου παιδιά ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και οικονομικού βαλαντίου, μπορούσαν να μπουν με μοναδικό κριτήριο την αξιοσύνη τους. Κατήργησαν στην πράξη και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που επαναφέραμε μετά από 32 χρόνια. Για να διατηρήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένα θλιβερό προνόμιο. Να είναι το μόνο εκπαιδευτικό σύστημα που δεν αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του.

Κατήργησαν και την υποχρέωση οι μαθητές να έχουν τουλάχιστον 10 στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα για να προαχθούν στην επόμενη τάξη του λυκείου. Κατήργησαν την Τράπεζα θεμάτων. Έναν θεσμό που φέραμε για να ενισχύσουμε την αντικειμενικότητα στις εξετάσεις και να διασφαλίσουμε την κάλυψη όλης της διδακτέας ύλης.

Κατήργησαν αβασάνιστα κάθε μέτρο που πήραμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του δημόσιου σχολείου, να ενισχύσουμε την αυτοτέλεια του νέου λυκείου και να μειώσουμε την παραπαιδεία.

Πρόχειρα, χωρίς μελέτη. Για να επαναφέρουν τις εύκολες λαϊκίστικες συνταγές, που οδηγούν στην ημιμάθεια και μετά στην ανεργία.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στα “ΝΕΑ”